Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Nieuws

Altijd weer die oorlog!

Debat over de veranderde betekenis van 5 mei

2-3-2010 | Op 16 maart vindt er in de Rode Hoed een debat plaats over de activiteiten op 4 en 5 mei. Moeten deze in het teken staan van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de Bevrijding? Of zou het accent tegenwoordig moeten liggen op bredere thema's als discriminatie, conflict en vrijheid?

Vijfenzestig jaar na de Tweede Wereldoorlog staat de betekenis van 4 en 5 mei opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Officiële instanties die voor de invulling zorgdragen, plaatsen de herdenking in een actueel perspectief. Moeten we ernaar streven dat 4 en 5 mei gebruikt wordt als waarschuwing voor politieke en sociale spanningen in binnen- en buitenland? Is het niet beter om het bij de herdenking van slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog te houden? De Tweede Wereldoorlog duikt tegenwoordig ook weer op als metafoor in het publieke debat. Sommigen vergelijken het huidige maatschappelijke klimaat met dat van de jaren dertig, Wilders vergelijkt de Koran met `Mein Kampf` en zijn PVV wordt als de nieuwe NSB gelabeld. Wat willen we met de vierde en vijfde mei?

Meningen over de aard van 4 en 5 mei van o.a. Els Borst (voorzitter Werkgroep Herdenken Nationaal Comité 4 en 5 mei), Carine Cassuto, Denise Citroen, Maud van de Reijt, Kees Ribbens, Nahed Selim en Jolande Withuis.

Debat onder leiding van Elma Drayer.

Datum: dinsdag 16 maart 2010

Plaats: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: € 10,- en € 9,- (CJP, studenten, Stadspas en 65+) online via www.rodehoed.nl, of aan de kassa

Informatie: website De Rode Hoed of telefonisch via 020-6385606 tijdens kantooruren