LP Single "Muziek Tegen Kernwapens" Door Opland (Rob Wout, 1928-2001)

Persmuseum

Gilius van Bergeijk speelt tot circa 1985 in verschillende toonaangevende ensembles, waaronder het Willem Breuker Collectief, de Instant Composers Pool en Orkest de Volharding. Hij is een van de belangrijkste Nederlandse beoefenaars van de 'conceptuele muziek'.

LP Single "Nu of Nooit"

Op 29 oktober 1983, in Den Haag meer dan 500.000 mensen demonstreerden tegen de alsmaar voortgaande bewapeningswedloop. Voor zover ik weet, is deze demonstratie de meest bezochte demonstratie geweest uit onze vaderlandse geschiedenis. Tegelijkertijd vonden er in 12 andere Europese hoofdsteden vergelijkbare vredesbetogingen plaats, waaraan in totaal zo'n 4,5 miljoen mensen deel namen.

In Nederland organiseerde het "Komité Kruisraketten Nee" de demonstratie tegen kernwapens en tegen de plaatsing van kruisraketten in ons land. Het Komité bestond uit afgevaardigden van al dan niet kerkelijke vredesgroepen, linkse politieke partijen, en de vakbonden. Voorzitster van het "Komité" was een keurige, licht bekakte dame, Sienie Strikwerda, die, zo herinner ik mij nog, zo mooi "Heui! Heui!" kon roepen om uiting te geven aan haar vreugde over de massale opkomst.
Tijdens de kleurrijke vredesmars door Den Haag was het een vrolijke boel met lachende mensen, zingende mensen, ouders met kinderwagens en kinderen met ballonnen, verklede mensen, groepen mensen, die in koor slogans riepen, mensen met een pilsje losjes in de hand, en spandoeken met anti-raket-teksten, heel, veel, spandoeken.
Opvallend was, dat je ook militairen in uniform zag demonstreren. Dat gaf vooraf en achteraf nog een hoop gelazer en kritiek van rechtse Kamerleden.

Kijk naar: http://pierrescolumn.punt.nl/index.php?r=1&id=439576&tbl_archief=0

Media