Artikel

Herdenkingen: Vrouwen van Ravensbrück en oorlogsslachtoffers Nieuwmarkt

Op zondag 13 april om 11.00 uur en maandag 14 april om 10.45 uur vinden er herdenkingen plaats. De herdenking op 13 april vindt plaats bij het Ravensbrückmonument op het museumplein en de herdenking op 14 april zal gehouden worden in het Centrum voor Ouderen de Flesseman bij de Nieuwmarkt.

Herdenking Vrouwen van Ravensbrück
Het Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück nodigt u uit voor de komende Ravensbrück Herdenking ter gelegenheid van de 69-jarige bevrijding van het kamp.
De herdenking vindt plaats op zondag 13 april 2014, bij het Ravensbrückmonument op het Museumplein in Amsterdam.
Bij het monument zal mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voormalig staatssecretaris van het ministerie van VWS, een herdenkingswoord spreken.

Herdenkingsprogramma:
11.00 uur ontvangst Amerikaanse Consulaat
11.55 uur begin korte wandeling naar monument
12.00 uur herdenking bij Ravensbrückmonument
welkomstwoord door mevrouw Roodveldt, voorzitter Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück
Herdenkingsrede door mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
Leerlingen Nicolaas Maesschool leven gedchiten
Muzikale bijdrage Maarten Peters
Moment van stilte, bloemen/kranslegging
12.45 uur begin lunchbijeenkomst Vincent van Gogh Museum
Voor meer informatie zie http://www.ravensbruck.nl

Herdenking oorlogsslachtoffers Nieuwmarkt
Maandagmorgen 14 april worden op de Nieuwmarkt (De Flesseman) de oorlogsslachtoffers uit de Nieuwmarktbuurt herdacht. Bij deze herdenking staan de vier kinderen centraal die in 1944 en 1945 op de Nieuwmarkt zijn doodgeschoten: Annie Meijer; Israël Deegen; Bari Baars en Alex Evers. Hun namen staan vermeld op de plaquette aangebracht op de gevel van het Centrum voor Ouderen de Flesseman.
Om 10.45 uur begint het officiële programma met een bijdrage van de kinderen van de groepen 8 van de basisscholen de Witte Olifant en de St. Antonius die de plaquette hebben geadopteerd.
Fran Meijer, broer van Annie, vertelt hoe hij de gebeurtenis heeft ervaren en een gastspreker spreekt namen het 12 aprilcomité. Een aantal kinderen lezen een gedicht voor en de klassen zingen een lied.
Om 11.15 wordt het programma buiten voortgezet voor een moment van stilte. Tevens is er gelegenheid voor het leggen van een krans en bloemen. De kinderen laten een vrijheidskreet horen. Na de herdenking is er nog gelegenheid tot napraten en koffie te drinken.

Alle rechten voorbehouden