Presto, Rijwielhandel in verzet

Bijzondere erfenis vanverzetsstrijder tentoongesteld

Rijwielhandel Presto was tijdens de oorlog een belangrijk ontmoetingspunt voor verschillende verzetsgroepen. Onlangs is een tas met spullen uit de erfenis van verzetsstrijder Evert Stroober gebracht naar de huidige eigenaar van Presto, Loek Valk. Deze bijzondere vondst is voor Mieke Krijger van het Jordaanmuseum de aanleiding om een kleine expositie in te richten in rijwielhandel Presto, Haarlemmerstraat 76. Met deze tentoonstelling van objecten, foto’s en documenten realiseert het Jordaanmuseum wederom een tentoonstelling op locatie.

Presto

De eigenaren, vader en zoon Evert Stroober, hielden een groot deel van het verzet fietsende. Daarnaast waren zij zelf actief in het verzet: zij boden onderdak aan onderduikers, hielpen de Februaristaking organiseren, bevrijdden gevangenen, en na een tip van een Duitse militair stalen haalden zij het dynamiet waarmee het Centraal Station opgeblazen zou worden weg uit een bunker op dat station.

Op 4 mei 2014 zal het verhaal van Evert Stroober en het verzet in Presto verteld worden door Loek Valk en Mieke Krijger. Het programma begint om 14:00 uur in de huidige locatie van de winkel, Haarlemmerstraat 76. De entree is gratis.

Luister op 4 mei naar het verhaal van Evert Stroober en bekijk deze bijzondere tentoonstelling in de Haarlemmerstraat bij Rijwielhandel Presto.

Voor meer Huizen van Verzet op 4 en 5 mei, kijk hier

Alle rechten voorbehouden