Artikel

Verslag De Buurtzaak

Vrijheidsmaaltijd 2014, Huis van de Wijk De Buurtzaak

Op 5 mei heeft voor het eerst een Vrijheidsmaaltijd in Huis van de Wijk, De Buurtzaak plaatsgevonden. De opkomst was met 60 mensen meer dan we in eerste instantie hadden gehoopt. Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud opende de maaltijd met een kort woord, waarin hij de boodschap mee gaf dat vrijheid iets is waar we samen aan moeten blijven werken en het niet als iets vanzelfsprekends moet beschouwen. Vervolgens werd gezamenlijk getoast op de Vrijheid waar we nu al bijna 70 jaar in leven.

De Buurtzaak

Samen eten en praten

Er waren 8 gespreksleiders die het gesprek over vrijheid o.a. aan de hand van de vragen hebben geleid, waarbij vele verhalen en ervaringen met elkaar zijn gedeeld. Een korte terugkoppeling van één van de tafels:

Ondanks het feit dat de aanwezigen aan de tafel, waar je mij had gepositioneerd, zeer diverse opvattingen hadden over vrijheid, maar eensgezind waren in het vertellen over aangedane onvrijheid. Het was moeilijk om concrete voorbeelden te geven wat nu precies werd ervaren als vrijheid. Boven water kwam dat vrijheid een gevoel is, het komt van binnen uit. Er werd ook opgemerkt dat vrijheid ook vertrouwen is. Vertrouwen is een interne vrijheid, wantrouwen en angst komt van buiten, maar je hebt wel de keuze om die toe te laten of niet. Opmerkelijk was dat vrijheid ook in verband werd gebracht met angst. "Vrijheid is angst. Angst dat er iemand zou kunnen zijn die jou die vrijheid kan afnemen." Je moest er dus voor zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Gezellig en leerzaam was onze conclusie aan de tafel; het eten was lekker en gevarieerd (8 verschillende hapjes uit de Nederlandse, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse keuken).

Andere reacties, o.a. van aanwezige jongeren; zij vonden het interessant om van de ouderen te horen die de oorlog hadden meegemaakt en hoe zij dat hebben ervaren. En bewoners van verschillende afkomst die elkaar niet kenden, zeiden dat ze de volgende keer makkelijker met elkaar aan tafel zouden gaan zitten. Door met elkaar in gesprek te gaan leert men elkaar beter kennen en dit bevordert weer de omgang met elkaar en de leefbaarheid in de buurt.

Gastsprekers

Tussen de gesprekken door kwamen drie andere gastsprekers aan het woord:

Mevr. Aarssen, een oudere bewoonster, die tijdens de oorlog al in Nieuw-West woonde, vertelde over haar ervaringen als kind in die tijd en hoe waardevol vrijheid is.

Dhr. Ziani, van Marokkaanse afkomst vertelde o.a. over de rol die de de koning van Marokko tijdens de oorlog t.o.v. de Joodse bewoners gespeeld heeft en haalde een vergelijking aan over mensen die geen vrijheid kennen, zij leven in het donker tot in het diepst van hun wezen. Alleen als er vrijheid is, is er licht en hoop.

Dhr. Harro Hoogerwerf, voorzitter van het Interreligieus Beraad, had een zeer inspirerend verhaal aan de hand van de vierde dialoogstap: Doen. Vrijheid moet je doen. Vanuit zijn achtergrond gebruikte hij een stuk uit de Bijbel. Jezus zegt tegen de vissers, die niets vangen: gooi het over een andere boeg. Vertaald naar de vrijheid: pak het anders aan. Samengevat:

Ga in gesprek, laat wapens rusten.
Wacht met je oordeel en luister naar een ander.
Gun een ander iets. Laat ruimte voor verschillen.
Lach om anderen als ze irrelevante zaken als eer of uiterlijkheden centraal stellen.
Treed op tegen pesten en asociaal gedrag, tegen mishandeling of discriminatie.
Help de vrijheid onderhouden. Steun mensen die actief zijn:

-vredestichters in Syrië
-democraten in Oekraïne
-vreedzame mensen in Nederland
-mensen die initiatieven nemen in een wijk
-politici die verantwoordelijkheid nemen
-neem jezelf serieus, informeer je, abonneer je op een goede krant
-wees kritisch, loop niet met de massa mee, vorm je mening
-koop een vlag (er wordt te weinig gevlagd), stem, laat je stem altijd horen.
Gooi het over die andere boeg. De boeg van de vrijheid.

Dit was dus een zeer mooie en inspirerende boodschap ter afsluiting van de Vrijheidsmaaltijd, waarbij tot slot natuurlijk alle vrijwilligers, gastsprekers, gespreksleiders en alle bewoners hartelijk zijn bedankt voor ieders bijdrage en aanwezigheid!

Terug naar de verslag Vrijheidsmaaltijden 2014 pagina

Alle rechten voorbehouden