Artikel

DaklozenDiner

Daklozen Diner 2014

Foto: Marije van Woerden

Alle rechten voorbehouden

Het Vrijheidsdiner wordt jaarlijks georganiseerd door Paul Willemse (Dak e.u.) en journalist Jan Muiser, speciaal voor de dak- en thuislozen en ander minderbedeelden in Amsterdam, op 5 mei 2014 in de Doopsgezinde Singelkerk van Amsterdam. De bekende schrijfster Yvonne Kroonenberg kwam een toost uitbrengen op de vrijheid.

Alle rechten voorbehouden