Artikel

Merlijn Twaalfhoven

“De concerten die wij organiseren in conflictgebieden zie ik als het componeren van een relatie.”

Merlijn Twaalfhoven is een componist met grote ambities. Hij organiseert concerten in conflictgebieden en gebruikt zo muziek als communicatiemiddel. Op 5 mei vormt Merlijn met 20 Amsterdamse koren een eenmalig bevrijdingskoor.

Wat is je idee achter het organiseren van concerten en muziekstukken in conflictgebieden?
“De concerten die wij organiseren in conflictgebieden zie ik als het componeren van een relatie. Hoe wij nadenken over andere culturen heeft voor een groot deel te maken met een beperkte kennis die wij hebben. Kunst is een vorm van communicatie. Niet met letterlijke woorden, maar met emotie en gevoelens. Ik probeer de kennis en het contact tussen mensen op een muzikale manier te stimuleren.”

Wat vind je belangrijk bij het schrijven van een stuk?
“Ik ben componist, maar ik doe meer dan alleen de noten ontwerpen. Het vraagstuk hoe je muziek beleeft, staat altijd centraal in mijn stukken. Als mensen samenkomen om naar mijn muziek te luisteren, wil ik deze tijd zo zinvol mogelijk besteden. Ik wil iets maken wat mensen onthouden, iets wat ze raakt of iets wat ze zelfs een beetje verandert.”

Kan je een voorbeeld geven van een bijzondere uitkomst of reactie op jouw projecten?
“In Slowakije is de positie van de Roma-bewoners (zigeuners) ontzettend slecht. Er is zelfs een ommuurde getto gebouwd waar de Roma wonen. De omwonende bewoners verzinnen de verschrikkelijkste verhalen over de Roma. Dat heeft er toe geleid dat de twee culturen geheel gescheiden leven. Wij hebben midden in de Roma-getto een groot rockconcert georganiseerd, waar bekende artiesten uit Slowakije optraden. Omwonenden hebben altijd gezworen dat ze nooit naar de getto zouden gaan omdat ze bang waren voor ziektes en luizen, maar nu deden ze dat wel. Ik heb veel mensen hun blik en mening zien veranderen, toen ze eenmaal binnen waren. Dat zijn de mooie dingen die je kan bereiken met muziek.”

Wat wil je bereiken met het Bevrijdingskoor?
“Bij Bevrijdingsfestivals ben ik altijd een beetje bang dat mensen niet nadenken over de betekenis van het evenement. Ik hoop dat we met het koor iets kunnen neerzetten wat mensen aan het denken zet. De koorleden staan in het publiek en zo minimaliseren we het verschil tussen de artiest en de toeschouwer. Het publiek kan actief deelnemen en zo wil ik een eenheid creëren.”

Je vindt de definitie van vrijheid lastig. Kun je uitleggen waarom?
“Ik vind het erg complex om aan te geven wat vrijheid is en of iemand in vrijheid leeft. Ik refereer liever aan waardigheid. Op het moment dat je iemand ontmoet in een bepaalde situatie zie je snel of er waardigheid ontbreekt. Dat kan ik bij vrijheid moeilijk aangeven.”

Estafette vraag van Erik aan Merlijn:
'Wat is voor jou het ultieme lied dat voor jou staat voor de vrijheid?'
“Smells like teen spirit van Nirvana. Ik was 14 en als dit nummer op een feest werd gedraaid was het duidelijk wie zich vrij voelde om heel hoog te springen op de dansvloer en wie dit maar raar vond. Als tiener claim je je vrijheid. Daarna lijkt iedereen zich weer te richten op aanpassen, binnen de lijntjes kleuren.”

Merlijn Twaalfhoven organiseert dit jaar het 5 voor 5 moment op het Bevrijdingsfestival in Amsterdam. Doe ook mee

Alle rechten voorbehouden