Artikel

Oorlog in mijn Buurt

en Erfgoeddragers van Amsterdam

Onderwijsproject Oorlog in mijn buurt laat basisschoolkinderen ouderen interviewen over de oorlog in hun buurt. Zeventig kinderen werden in 2015 opgeleid tot de nieuwe generatie vertellers van de oorlog in hun buurt. Zij zijn de Erfgoeddragers van Amsterdam.

oimb1.jpg

Oorlog in mijn Buurt

Oorlog in mijn Buurt is een educatief geschiedenis, talentontwikkeling, en burgerschaps-project voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Oorlog in mijn Buurt is een initiatief van professionals die hun kennis willen doorgeven aan kinderen en ouderen actief willen verbinden aan het basisschoolonderwijs. 

Als de oudere mensen hun verhaal vertelden leek het net alsof ik er zelf bij was. Het was geen verhaal, het was een belevenis. Luna (12 jaar)

Oorlog in mijn Buurt - Foto: Katrien Mulder

WAT IS HET
Educatief project Oorlog in mijn Buurt bestaat uit 3 lestrajecten, een eindpresentatie en verwerking middels een website:

Traject 1:
Vijf gastlessen talentontwikkeling en oorlogsgeschiedenis door oa een Joods verzetsstrijdster (90 jaar), universitair docenten en andere professionals.

Traject 2:
Een interview met een oudere die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de buurt woonde, onder begeleiding van een journalist en fotograaf.

Traject 3:
Onderzoek naar gebeurtenissen tijdens oorlog in de eigen buurt, het eigen huis en de school, aan de hand van speciale werkschriftjes en een A0 poster van de buurt, ontwikkeld door Oorlog in mijn Buurt. Klassikale lessen door de schooldocent, en onderzoek in eigen tijd door groepjes van 3 kinderen per groepje.

Eindpresentatie:
Een eindpresentatie op school waar alle kinderen de verhalen uit hun interviews voordragen. Alle geïnterviewde ouderen worden uitgenodigd, ouders en geïnteresseerden.

Verwerking:
De verhalen worden opgenomen op de site www.oorloginmijnbuurt.nl: een uitgebreide interactieve, educatieve site, die basisscholen gebruiken om de geschiedenislessen te verrijken en kinderen zelf onderzoek te laten doen. De oorlogsverhalen worden ook vaak opgenomen in boeken, presentaties, herdenkingen, tentoonstellingen, voorstellingen. De kinderen worden als vertellers nog vaak benaderd voor bv herdenkingen (4-5 mei) en andere presentaties. 

Meer informatie: www.oorloginmijnbuurt.nl en facebook.com/oorlogbuurt
Contact: info@oorloginmijnbuurt.nl 

Tinie IJisberg Oorlog in mijn Buurt