Herdenkingsprogramma Zuid-As

Pop-up Herdenkingsmonument en officieel gedenkmoment op de Zuidas

Locatie

De Nieuwe Poort
Claude Debussylaan 2 , 1082 MD Amsterdam

Toon kaart

Het pop-up monument op het Gustav Mahlerplein van de Zuidas wordt vormgegeven door studenten van De Bildung Academie in samenwerking met VMBO-scholieren. Om 20.00 vindt hier de officiële herdenking van de Zuidas plaats. Voorafgaand aan de herdenking houdt Bettine Siertsema een lezingover Abel J. Herzberg en menselijke waarden en waardigheid. Na afloop van de Herdenking kan er in de Nieuwe Poort een hapje gegeten worden tijdens het Herdenkingsdiner.

Programma:

Vanaf 10.00 uur: Pop-up monument op het Gustav Mahlerplein van de Zuidas. Dit pop-up monument wordt vormgegeven door studenten van De Bildung Academie in samenwerking met VMBO-scholieren. Zij gaan op de dag zelf in gesprek met passanten over de betekenis van herdenken.

Van 18.45 tot 19.45 uur: Lezing door Bettine Siertsema over Abel J. Herzberg en menselijke waarden en waardigheid. De lezing wordt gevolgd door een dialoog. Aflopend hieraan, is er de mogelijkheid om te herdenken bij het pop-up monument op de Zuidas.

Van 18.45 tot 19.45 uur: Lezing in De Nieuwe Poort door Bettine Siertsema over Abel J. Herzberg en menselijke waarden en waardigheid. De lezing wordt gevolgd door een dialoog.

19.50 - 20.05 uur: Officieel gedenkmoment bij het pop-up monument op het Gustav Mahlerplein. Twee minuten stilte met een herdenkingsrede.

Na 20.05 uur: Herdenkingsdiner in De Nieuwe Poort.

Over Bettine Siertsema: Bettine Siertsema deed onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse dagboeken en memoires over de concentratiekampen. Wat voor gods- en mensbeeld hielden de schrijvers erop na en hoe werd die visie beïnvloed door hun kampervaring? In 2007 promoveerde zij bij prof.dr. J.D.F. van Halsema en prof.dr. A. van Harskamp op de studie Uit de diepten. Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen, uitgegeven door Skandalon te Vught. 

Over De Nieuwe Poort: De Nieuwe Poort is een huis voor ontmoeting en inspiratie, waar oude bronnen ons helpen om de nieuwe tijden te begrijpen. De Nieuwe Poort staat voor aandacht en ideeënrijkdom, voor diepgang en betrokkenheid. Je kunt er tot jezelf komen, nieuwe inspiratie en nieuwe ontmoetingen opdoen.

Op 4 mei wordt niet alleen stilgestaan bij de dodenherdenking, maar ook bij de betekenis daarvan. Wat betekent herdenken vandaag de dag? Waarom is het belangrijk te herdenken?