Nieuws

Vacature secretaris Comité 4 en 5 mei Amsterdam Zuidoost

Het Comité 4/5 mei Amsterdam Zuidoost is op 1 april 2009 opgericht. De grondslag van haar samenwerking ligt in het onderkennen, delen en uitdragen van een gemeenschappelijke streven, dat als basis heeft het voorkomen, tegengaan en uitbannen van vervolging, uitsluiting en discriminatie van personen, bevolkingsgroepen op grond van ras, etniciteit, seksuele en religieuze voorkeur.

Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost
Het Comité houdt zich bezig met:

  • herdenken van de slachtoffers en gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en de nasleep hiervan, m.n. in het voormalig Nederlands-Indië, het huidige Indonesië (april in Driemond en 4 mei Holendrecht en de Indië lezing in maart)
  • jaarlijks organiseren van twee bevrijdingsbijeenkomsten met lezing, discussie of ander (Maduro lezing op 5 mei en capitulatie van Japan, 15 augustus)
  • dag van de rechten van de mens (10 december)
  • vergaren en verstrekken van informatie en educatie
  • organiseren van exposities zoals de geschilderde portretten reeks van Echte Helden en andere gerelateerd aan de voormalige overzeese gebiedsdelen ten tijde van de 2de wereldoorlog en de nasleep daarvan


De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en is in grote mate een binder en bewaker van de bestuursprocessen

Specifieke taken:

  • Maakt zelfstandig de agenda van de bestuursvergaderingen op en stemt dit af met de voorzitter
  • Notuleert de bestuursvergaderingen
  • Bewaakt de data van de vergadering en de zaalhuur in de buurthuizen tbv deze vergaderingen
  • Houdt het 4/5 mei Comité ZO archief bij
  • Neemt initiatief naar de mede bestuursleden indien nodig

https://4en5meizuidoost.wordpress.com/

Link Facebook pagina

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Janneke Roos, 06-27017843, email: roosjanneke@hotmail.com en/of 4en5mei.zuidoost@gmail.com.

Herdenking Zuidoost 2016, Hans Mooren

Herdenking 4 mei Zuidoost, foto Hans Mooren


 

Alle rechten voorbehouden