Nieuws

Filmpremière van ‘Herdenking in mijn Buurt'

Dinsdag 23 februari presenteerde het Amsterdams 4 en 5 mei comité samen met In mijn Buurt de documentaire 'Herdenking in mijn Buurt'. In de film vertellen de jongeren waarom zij herdenkingen op 4 mei zo belangrijk vinden, en op wat voor manier zij zich inzetten om de verhalen van de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Herdenkinginmijnbuurt_jongeren.jpg
Een succesvol voorbeeld is het jongeren traject van het 4 en 5 mei comité De Pijp. Het afgelopen jaar is dat comité, bestaande uit jongeren uit de Diamantbuurt, gevolgd door filmmaker Daryl Mulvihill en journalist Maarten van der Schaaf, in opdracht van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. De film laat zien welke rol jongerenwerkers en professionals uit de buurt hebben bij het totstandkoming van dit jongerencomité. Bekijk hier de documentaire 'Herdenking in mijn buurt'.

Dit jaar zullen elf jongeren (10-15 jaar, 'Erfgoeddragers' van het project Oorlog in mijn buurt) aan drie 4 mei-comités gekoppeld: zij gaan onderdeel uitmaken van de comités. Onder begeleiding ontmoeten de jongeren de reeds bestaande oudere comités en zullen een vast onderdeel gaan uitmaken van de organisatie. De jongeren zorgen voor nieuwe perspectieven op de herdenking en voor verjonging van de comités. Daarnaast leren zij organiseren en krijgen zij een specifieke rol binnen het comité.

In 2018 zal er een nieuw traject starten waarin jongeren worden opgeleid als lid van een van de 4 en 5 mei herdenkingscomités in Amsterdamse buurten. Op dinsdag 23 januari werden de jongeren en de 4 mei comités voorgesteld. Met het publiek gingen zij in gesprek over herdenken, rituelen en verjonging. In Amsterdam zijn ruim 40 buurtcomités actief, doel is om na deze pilot jongeren aan meer 4 mei-comite's te koppelen of dat zij gebruik kunnen maken van advies van de jongeren.
Alle rechten voorbehouden