Stad in Oorlog

Tentoonstelling

Locatie

Hotel Arena
's-Gravesandestraat 55 , 1092 AA Amsterdam
website

Toon kaart

Stad in oorlog. Ondanks de tragiek van de oorlog proberen Amsterdammers hun leven zo goed en kwaad als het gaat voort te zetten. Er werd gewerkt, getrouwd en gerouwd. Bij deze tentoonstelling is een nieuwe selectie gemaakt die goed het dagelijks leven laat zien en herkenbare plekken in Amsterdam in een ander licht stelt.

De tentoonstelling Stad in oorlog. Amsterdam 1940-1945 in foto’s, samengesteld door het NIOD en het Stadsarchief en was begin 2017 in het Stadsarchief Amsterdam te zien. Bij de opening verscheen het gelijknamige fotoboek van NIOD medewerkers René Kok en Erik Somers. Niet eerder is een veelomvattend fotoboek evenals een fototentoonstelling samengesteld over Amsterdam in de jaren 40-45.

Ondanks de tragiek van de oorlog proberen de Amsterdammers hun leven zo goed en kwaad als het gaat voort te zetten. Er werd gewerkt, getrouwd en gerouwd. Kinderen gingen naar school en speelden buiten en ondanks zorgen was er tijd voor vertier en vermaak.

De herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog worden gevoed door verhalen, maar vooral ook door beelden die het verleden zichtbaar maken. Er is in de bezettingstijd opvallend veel gefotografeerd. Talrijke persfoto’s en amateuropnamen van gewone Amsterdammers zijn bewaard gebleven. Bij deze nieuwe tentoonstelling is een nieuwe selectie gemaakt die goed het dagelijks leven laat zien en herkenbare plekken in Amsterdam in een ander licht stelt.

Te zien van 13 april (opening) tot 14 mei.

Gratis entree 

Stad in oorlog

Foto: Charles Breijer (1914-2011) / Nederlands Fotomuseum