Nieuws

Bericht Amsterdams 4 en 5 mei comité

Het afzeggen van onze partnerbijeenkomst van woensdag a.s. was al een stap, en het wordt er - met alle noodzakelijke maatregelen die nu genomen zijn - niet gemakkelijker op in de aanloop naar 4 en 5 mei. Reden om jullie middels deze e-mail mee te nemen in onze afwegingen en zorgen.

Laten wij allereerst iedereen heel veel sterkte toewensen die hetzij qua gezondheid dan wel qua werk of onderneming geraakt wordt, en laten we hopen dat we met elkaar de solidariteit kunnen opbrengen om de schade voor eenieder zo klein mogelijk te laten zijn!
 
Intussen denken wij, samen met onze partners in de stad en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, na over de vraag welke gevolgen dat akelige virus heeft voor onze voorgenomen activiteiten op 4 & 5 mei. We volgen hierbij uiteraard de adviezen en richtlijnen vanuit de overheid. Wij hopen dat kleinschalige bijeenkomsten zoals herdenkingen of buurtontmoetingen misschien wel doorgang kunnen vinden, al is het nog te vroeg om dat al te kunnen vaststellen. Grotere bijeenkomsten komen sneller in de gevarenzone; daar zal tegen eind maart echt besluitvorming over moeten plaatsvinden.
 
In ieder geval gaan wij vooralsnog verder met het voorbereiden van het programma over de hele breedte. Wel denken wij dat het raadzaam is om tot 6 april waar mogelijk géén extra kosten te maken, in afwachting van de ontwikkelingen de komende weken. En wij zijn aan het brainstormen over alternatieve programmering (wellicht wel op afstand): wie daarvoor goede ideeën heeft of met ons mee wil denken, weet ons graag te vinden!
 
Wij houden jullie op de hoogte en melden ons in ieder geval weer voor 6 april.
We zijn nu telefonisch wat lastiger bereikbaar, maar neem contact op via info@4en5meiamsterdam.nl en we bellen je z.s.m. terug.
 
Er is momenteel meer letterlijke afstand onderling, maar wij voelen de verbinding met jullie allen nog net zo sterk. Het ga jullie goed de komende weken!
 
Hartelijke groet,

Job Cohen
namens bestuur & team van het Amsterdams 4 en 5 mei comité

 

--- Lees hier het persbericht van 18 maart van het Nationaal Comité 4 en 5 mei --- 

Alle rechten voorbehouden