Artikel

Veteraan in de Klas

'Vrijheid moet beschermd worden'

Militairen, zowel mannen als vrouwen, zetten zich overal ter wereld in, in dienst van de vrede of in oorlog. Veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies (denk aan Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan) bezoeken scholen en gaan in gesprek met leerlingen over hun uitzending.

Veteraan in de Klas

"Onderwijs dat uitdaagt om je in te leven in ervaringen en gevoelens van de ander en na te denken over vredesmissies en oorlogssituaties, burgerschap en democratische waarden"

Gastlessen door veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daarvan. De veteranen zijn hier speciaal voor opgeleid en zijn uitstekend in staat het persoonlijke verhaal te delen met jongeren. Een verhaal van een veteraan zet de leerlingen dan ook zeker aan het denken.

 • Wat betekent het voor hen om veteraan te zijn?
 • Hoe is het om als militair lang van huis te zijn in een risicovol gebied?
 • Wat doet een oorlogssituatie met een mens?
 • Maar ook wat zou je zelf over hebben voor vrede?

Een gastles van ‘Veteraan in de Klas’ sluit naadloos aan bij uiteenlopende vakken en opleidingen (bijvoorbeeld burgerschapsvorming, geschiedenis, filosofie, PABO, verpleegkunde of culturele maatschappelijke vorming).  Daarnaast kan een les ook aansluiten bij uiteenlopende thema’s, zoals oorlog en vrede, huisvesting, hygiëne, pesten, 4/5 mei en levensbeschouwing. Het programma richt zich op groep 7 en 8 van het basisonderwijs en het gehele middelbaar, beroeps en hoger onderwijs.

Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs is er ook een mogelijkheid om naast de gastlessen te kiezen voor het gratis lespakket, ‘Wat zou jij beslissen?’

Met dit lesmateriaal krijgen scholieren inzicht in de moeilijke keuzes die tijdens, maar ook na deze  missies moeten worden gemaakt. De scholier kruipt als het ware in de huid van de militair, of als kind van een veteraan en krijgt te maken met bepaalde dilemma’s. Leerlingen zullen er op deze manier achter komen dat een keuze niet goed of fout is en dat het een moeilijke beslissing is voor militairen om keuzes te maken wanneer je niet weet wat de uitkomst zal zijn. De veteraan neemt de scholieren aan de hand mee met het bespreken van de verschillende dilemma’s en zal hierbij zijn eigen ervaringen toelichten. Mogelijke dilemma’s kunnen zijn:

 • Blijf je militair na het uitvoeren van een aantal missies, of niet?
 • Help je tijdens uitzending een gewonde man lang de kant van de weg, of is het een hinderlaag?
 • Je vader is na zijn laatste missie zichzelf niet. Zou er iets met hem aan de hand zijn? En is dat dan ook jouw probleem?

Voor meer informatie over dit lespakket; www.watzoujijbeslissen.nl

Nodig ook een veteraan uit in uw klas voor een fascinerende ontmoeting!

Praktische info:

 • Een gastles duurt gemiddeld 90 minuten (Het is ook mogelijk een gastles in een lesuur te laten plaatsvinden), waarin de veteraan over zijn uitzendervaring verteld en er ruimte is voor het stellen van vragen.
 • Deze gastlessen worden kosteloos aangeboden.
 • Er wordt altijd voldaan aan de vraag van de school, dit uiteraard altijd met respect voor de normen en waarden waar de school voor staat.
 • De docent ontvangt het overzichtsboek ‘Oorlog en vredesmissies. Ervaringen van Nederlandse veteranen.’
 • Vraag tijdig (minimaal 4 weken van te voren) een gastspreker aan. Er wordt dan contact met u opgenomen over de definitieve datum/tijd en de invulling van de les,
 • Achteraf zult u een evaluatie ontvangen.

TIP: Wilt u uw leerlingen alvast voorbereiden op een gastles? Neem dan een kijkje ophttp://missiekaart.veteranendag.nl/  en maak samen met veteranen een virtuele reis langs hun herinneringen.