Artikel

Opdracht comité 4 en 5 mei Amsterdam

De opdracht van het Amsterdams 4 en 5 mei comité is omschreven als het hooghouden van de vrijheidslievende en tolerante tradities van Amsterdam en het bevorderen van waakzaamheid en strijdbaarheid tegen verschijnselen en praktijken die herinneringen oproepen aan het tijdperk van de opkomst van het fascisme en nazisme en de weerslag daarvan op de periode daarna.

Bloemen bij monument

Media