Artikel

Joodse Huizen

Op 4 mei worden bewoners van Amsterdam gevraagd om ten minste één dag de huizen te markeren waar gedurende de Tweede Wereldoorlog de Joodse gezinnen woonden die werden gedeporteerd en vermoord. Op deze dag zal zichtbaar zijn hoe Joods Amsterdam was en hoe groot het drama. Voor de oorlog was tien procent van de Amsterdammers Joods. 61.700 namen van Amsterdamse Joden die werden vermoord staan in het online Joods Monument dat hen herdenkt. Wilt u ook weten of u in een 'Joods huis' woont? Ga naar https://www.joodsmonument.nl/

Adressenlijst en poster

Op basis van de omvangrijke informatie van het Joods Monument, en met medewerking van het Joods Historisch Museum, is in 2011 een papieren inventarisatie gemaakt van Amsterdamse adressen uit 1941 vanwaar tijdens de oorlog Joden zijn weggevoerd. Deze adressenlijst ging mee als bijlage van Het Parool van 22 april 2011.

Online herdenken

Huidige bewoners werden opgeroepen om de poster zichtbaar vanaf de straat op te hangen op 4 mei en op het online Joods Monument informatie te zoeken over de voormalige bewoners op www.joodsmonument.nl/huizen.

Vernietiging

In veel steden is door militair geweld tijdens de Tweede Wereldoorlog nog steeds een zichtbaar litteken in de infrastructuur waarneembaar, zoals bijvoorbeeld de brandgrens in Rotterdam of de nog steeds zichtbare gevolgen van de bombardementen in Middelburg en Nijmegen. De grootste aanslag die de stad Amsterdam meemaakte was niet op gebouwen maar op de bevolking gericht, op de Joden. Hadden zij geleefd dan was Amsterdam wellicht een andere stad geweest. Dit project maakt die vernietiging van menselijk leven voor ten minste één dag zichtbaar.

Aanleiding

Frits Rijksbaron ontdekte dat hij in een ‘Joods huis’ woonde na lezing van de eigendomsbewijzen die hij bij de koop van zijn huis van de eigenaar ontving. De dramatische geschiedenis van de bewoners en het huis in de oorlog leidde tot het bedenken van een plan om ook andere bewoners van ‘Joodse huizen’ op het verleden van hun huis te attenderen. Hij benaderde het Amsterdams 4 en 5 mei comité in 2010 voor samenwerking.

Vervolg

Op vrijdag 4 mei en zaterdag 5 mei 2012 openen een aantal van deze huizen hun deuren voor publiek. Binnenshuis, tussen de schuifdeuren of op zolder, in kleine groepen, wordt samen geluisterd, gekeken en herdacht.

Woont u in zo'n huis en wilt u dit openstellen, of heeft u een verhaal dat u met anderen wilt delen over het joodse Amsterdam van voor, tijdens of direct na de Tweede Oorlog? Stuur een email naar info@4en5meiamsterdam.nl en laat het ons weten.