Artikel

Colofon

Deze website is ontwikkeld, ontworpen en gerealiseerd door Mediamatic LAB.

Mediamatic LAB maakt interactieve websites en doet social marketing met RFID & Facebook installaties op locatie. Deze website draait op Anymeta, dit is het Content Management System van Mediamatic LAB.

Deze website is ook een toegang én onderdeel van het Open-CI-netwerk. Dit is een netwerk waarin verschillende organisaties hun kennis en producten ontsluiten en zo voor een breed, groeiend publiek toegankelijk maken.

Alle rechten voorbehouden