Artikel

Vrijheid gaat niet vanzelf!

10 april 2013, 9.30 uur - 11.45 uur

Het 4/5 mei monument Meteorensingel wordt vernieuwd. De bosschages worden weggehaald, er komt meer bestrating en er worden zitelementen neergezet. De bosschages waren aan vervanging toe zo kan de karakteristieke bebouwing zoals onder andere de Julianaschool beter vanaf de weg worden gezien.

Op 10 april 2013 wordt een bijeenkomst gehouden voor alle scholieren van groep 8 van de basisscholen uit de buurt. Honderd kinderen van vijf basisscholen doen mee aan het programma.

Na een centraal programma in de Bethelkerk met een verhaal van Trinus over het thema en de Stichting Veteranen Amsterdam en het zingen van het lied: Waar zou de stad van de vrede zijn? gaan de leerlingen in 7 groepen uiteen.

Een groep zal het veteranencentrum in de voormalige pastorie van de Sacramentskerk bezoeken. Andere groepen gaan in gesprek met mensen, die zich de Tweede Wereldoorlog nog levendig herinneren en vertellen over hun ervaringen aan de kinderen. Bram Dittmer, Koos van der Wolf, Truus Risselada, Lies Stokvis, Sonja Schuurman en Piet Koenes zullen hun herinneringen delen. Wist U dat Sonja Schuurman Anne Frank persoonlijk kende, omdat ze in dezelfde buurt woonden?
Omstreeks 11.00 uur vertrekken de scholieren naar het monument om hun eigen “steentje “bij te dragen aan het gerenoveerde monument.

Om 11.15 uur zal Willem Paquay, wethouder van Stadsdeel Noord aanwezig zijn om de “stenen” aan te nemen en de kinderen zullen het lied zingen. Waar zou de stad van de vrede zijn?

Programma

9.30 uur
Welkom Greetje de Jong Zingen: Waar zou de stad van de vrede zijn? onder begeleiding van Cultuurhuis Noord

9.40 uur
Vrijheid gaat niet vanzelf door Trinus Hibma

9.50 uur
Veteranen: informatie en interview met drie veteranen

10.20 uur
Het programma wordt in zeven groepen voortgezet. Sommige groepen gaan in gesprek met mensen, die zich de Tweede Wereldoorlog nog levendig herinneren en hun ervaringen met de kinderen gaan delen.

Bram Dittmer,
Koos van der Wolf, Truus Risselada,
Lies Stokvis,
Sonja Schuurman en Piet Koenes. Wist U dat Sonja Schuurman Anne Frank persoonlijk kende, omdat ze in dezelfde buurt woonden?
Wim Oepts
De leerlingen van de Zeppelin doen mee aan een theaterimprovisatie door Trinus Hibma van Plejater
De groep van de Twiskeschool van Marthijn Licher bezoekt het veteranencentrum in de voormalige pastorie van de Sacramentskerk.

11.00 uur
We gaan met de leerlingen lopend naar het monument waar ze namens hun school een eigen “steentje “bij dragen aan het gerenoveerde monument. Monument Kometensingel/Aldebaranplein

11.15 uur
Korte terugblik met de leerlingen: Wat wil je van deze morgen onthouden? Malou de Roy van Zuydewijn,Theaterstraat – Broedstraten en Greetje de Jong Willem Paquay ,wethouder Stadsdeel Noord zal de “stenen” van de scholen aannemen. Zingen van het lied: Waar zou de stad van de vrede zijn? Muzikale begeleiding Harmoniecorps Tuindorp Oostzaan en Cultuurhuis Noord

11.30 uue
Limonade, koffie en thee

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Greetje de Jong 020 6336309 / 0681873417 of via de greetjedejong@planet.nl mail.

Alle rechten voorbehouden