Artikel

Kinderherdenking in de speeltuin Jouberstraat

Op donderdag 25 april vindt van 13.30 tot 14.30 uur de kinderherdenking plaats in de speeltuin van de Joubertstraat. Scholen uit de Transvaalbuurt en andere buurten besteden daar aandacht aan. Daarnaast bestaan er in de buurt verschillende herdenkingsmonumenten en gedenkstenen.

Basisschool de Kraal

De plaquette ter herdenking aan de joodse kinderen van de school (toen nog de Oranje Vrijstaatschool) heeft de tekst: ´ter herinnering aan de leerlingen en oud-leerlingen die niet terug kwamen. 1940-1945.´ Al in de eerste oorlogsjaren mochten steeds meer joodse kinderen niet meer naar hun school. Uit het archief van de basisschool kwamen lijsten van de leerlingen te voorschijn, een veelheid van namen was doorgestreept: de joodse kinderen die niet meer op school mochten komen of na een razzia waren gedeporteerd. Tot de nieuwbouw hing het plaquette buiten op de speelplaats van de school.

Speeltuin Joubertstraat

Hier staat in de speeltuin een herdenkingssteen voor alle kinderen en de bestuursleden van de speeltuin die zijn weggevoerd. Rond 1952 legden de bestuursleden van de speeltuinvereniging geld bij elkaar om een herdenkingssteen in de speeltuin aan te brengen. De steen is gemaakt van zwart graniet met in gouden letters de tekst: ´ter gedachtenis. Aan het bestuur, leden en kinderen dezer speeltuinvereniging die in de jaren 1940-1945 werden gedeporteerd en niet terugkeerden´.

Programma

13.45 uur: welkomstwoord
13.50 uur: lied
13.55 uur: voordragen van gedichten door leerlingen
14.05 uur: toespraak Martine Letterie
14.10 uur: minuut stilte
14.11 uur: krans en bloemen leggen, lied
14.20 uur: uitdelen en oplaten van de ballonnen
14.30 uur: ijsjes en einde

Alle rechten voorbehouden