Artikel

Presto, rijwielhandel in het verzet

Een verslag door Mieke Krijger

Op 5 mei verzamelde zich een groep van iets meer dan 20 mensen in de winkel van Presto Cycle Sport, Presto Cycle SportHaarlemmerstraat 76, 1013 ET Amsterdam. Daar hingen aan vitrines artikelen met foto’s over het verzetsverleden van Evert Stroober, de vorige eigenaar van Presto.

Nederland, Amsterdam, 05-05-20...

De artikelen zijn gebaseerd op een serie gesprekken die Mieke Krijger omstreeks 1988 met Evert Stroober (1919- 1999) had over zijn jeugd in de Binnen Wieringerstraat en over zijn activiteiten tijdens de oorlog. Evert Stroober had rijwielhandel Presto opgebouwd en dat rond verkocht aan Luuk Valk. Ook aan Luuk Valk had Stroober over zijn verzetsverleden verteld, zodat Luuk Valk en Mieke Krijger zijn verhalen gezamenlijk kunnen doorvertellen.

Rijwielhandel Presto hield een groot deel van het verzet fietsende. De ingang van de werkplaats was in de Haarlemmerstraat tussen de nummers 51 en 59. De werkplaats was een belangrijk ontmoetingsplek voor verschillende verzetsgroepen. Daar werd informatie doorgespeeld, ook van Frits Valentijn een Rijksduitser die in Amsterdam woonde en zich tijdens de bezetting had gemeld met het doel in dienst te treden van de bezetter om informatie te verzamelen. Wat Valentijn te weten kwam speelde hij door aan Evert Stroober. Daarnaast waren Evert Stoober en zijn vader actief betrokken bij tal van verzetsactiviteiten, bij de organisatie van de Februaristaking, bij bevrijdingsacties van gevangenen, en ook bij de verdeling van levensmiddelen voor onderduikers en verzetsmensen.

De presentatie vond plaats op het huidige adres van de winkel, Haarlemmerstraat 76. Daarna werd gewandeld naar de panden waar Presto tijdens de oorlog was gevestigd, Haarlemmerstraat 51 en in aangrenzende panden t/m panden in de Binnen Wieringerstraat. Onder al deze panden was een doolhof, de kelders waren onderling verbonden en vormden volgens Evert Stroober catacomben. Tot ver in de jaren tachtig werden daar bij opruimings- en verbouwingswerkzaamheden wapens en munitie gevonden.

Alle rechten voorbehouden