Artikel

Oproep 'Vrije Groepen Amsterdam' (VGA)

voor leden en nazaten van VGA

In verband met het aanbrengen van een plaquette op het pand Keizersgracht 695 (op 5 mei 2014, 17.00) ter herinnering van de oprichting van de VGA, is filmmaker Loes Gompes op zoek naar leden van deze verzetsorganisatie en hun nazaten.

Fatsoenlijk Land

Vrije Groepen Amsterdam
Op 5 mei 2014 wordt er een plaquette onthuld bij het pand Keizersgracht 695 ter herinnering aan de oprichting van de Vrije Groepen Amsterdam (VGA), een federatie van verzorgingsgroepen die zich tijdens de oorlog toelegde op de joodse onderduik. Bij deze vorm van verzet was het aandeel van joden (vol- en halfjoden) aanzienlijk: 20 procent van de VGA-leden had een joodse achtergrond. Een van de VGA-groepen was de PP-groep, waarover Loes Gompes en Sander Snoep de film ‘Fatsoenlijk Land’ maakten. Deze is op 5 mei te zien in Tuschinski . Sandra Rottenberg zal na de filmvertoning de makers, betrokkenen en nazaten interviewen en Esther Apituley speelt altviool.

In de week voor 5 mei kan men voor meer informatie terecht in het Joods Historisch Museum. In de bibliotheek is een vitrine ingericht over de VGA; bij de boekhandel is ‘Fatsoenlijk Land; Porgel en Porulan in het verzet’ van Loes Gompes te koop.

De plaquette zal onthuld worden door Job van Amerongen, zoon van een van de oprichters van de PP-groep. Vijfentwintig genodigden – familieleden en nazaten van leden van de VGA zal een vrijheidsmaaltijd worden aangeboden in het pand Keizersgracht 695, ten kantore van notaris Maarten Meijer en vennoten.

Oproep: We verzoeken in het bijzonder VGA-leden en hun nazaten zich voor deze gelegenheid te melden.
Reageren
U kunt reageren door een e-mail te sturen naar Loes Gompes via gompes@xs4all.nl

Alle rechten voorbehouden