Doe het Zelf Vrijheidsmaaltijd

van Woonschool tot Zelfbouw

Onderdeel van: Noord 2014

Locatie

papaverpark
buiksloterham , amsterdam

Toon kaart

Waar nu zelfbouw gelijk staat aan vrijheid, lag vroeger Asterdorp Een Nooddorp in Buiksloterham van 131 woningen voor ontoelaatbare gezinnen, gebouwd in 1927. Op 5 mei wordt in de wijk Buiksloterham vanaf 17:00 uur in het Papaverpark de Doe het Zelf Vrijheidsmaaltijd gehouden: van Woonschool tot Zelfbouw.

Zelfbouw is zelf doen, dus ook het eten. Iedereen neemt zelf iets te eten en drinken mee! En ook de stoelen. Een grote tafel bouwen we vooraf samen, wees welkom vanaf 1400 uur. Schroefboor mee !!

nadere informatie en opgeven bij:
Frank [at] frankalsema.nl
0031651118979

Van Woonschool tot Zelfbouw


Zelfbouw is de ultieme droom van vrijheid. Wonen in een zelf ontworpen en veelal ook zelf gebouwd huis. In Buiksloterham is het mogelijk nu welstandsvrij te bouwen. Dit trekt momenteel veel creatieve en vrije geesten naar in Amsterdam Noord, vaak ook met een kleine beurs, die toch op deze manier hun droomhuis kunnen bouwen. Muren die vrijheid geven, maar muren kunnen ook gebruikt worden om mensen in op te slaan.

Asterdorp
In deze zelfde wijk waar nu zelfbouw gelijk staat aan vrijheid, lag vroeger Asterdorp Een Nooddorp in Buiksloterham van 131 woningen voor ontoelaatbare gezinnen, gebouwd in 1927. Om het dorp stond een muur met slechts één poort, dit om het toezicht door de woonopzichteres te vergemakkelijken. In 1940 vertrokken de oorspronkelijke bewoners, veelal naar Floradorp en werden na een opknapbeurt Rotterdammers in Asterdorp gehuisvest die tijdens het bombardement hun huis kwijt waren geraakt. Toen deze bewoners na enkele jaren weer naar Rotterdam teruggingen, nam de Duitse bezetter Asterdorp in beslag om er 240 joodse Amsterdammers onder te brengen, die later naar kamp Westerbork weggevoerd werden. In 1943 werd het dorp gedeeltelijk vernield tijdens een bombardement. Asterdorp werd in 1955 afgebroken; alleen het poortgebouw is bewaard gebleven. Kunstenaar Volten had hierin nog jaren zijn atelier. Hij leerde zelf lassen op de NDSM.

Woonschool
Een woonschool is in Nederland een geplande woonbuurt waar probleemgezinnen onder toezicht werden gehuisvest en heropgevoed tot modelburgers - althans, dat was de bedoeling. Veel van hen vertoonden gedrag dat als ontoelaatbaar, onmaatschappelijk of asociaal bestempeld werd. Gedrag dat in de woningen van de woningbouwverenigingen niet meer werd getolereerd. Voor deze onmaatschappelijken - waaronder ook mensen met grote huurachterstanden - werden zowel in de jaren twintig van de 20e eeuw, als na de Tweede Wereldoorlog woonscholen opgericht. Woonscholen waren wijken, veelal gebouwd aan de randen van de grote steden.

Een woonschool was geen school, maar een wijk. In het midden van de wijk stond in veel gevallen een buurtgebouw, de eigenlijke woonschool. In een woonschool kregen de bewoners begeleiding op het gebied van het huishouden, budgetteren, persoonlijke hygiëne en (voor de mannelijke bewoners) het afzien van alcohol. Direct om het centrale plein woonden de gezinnen die intensieve begeleiding nodig hadden. De bewoners waren onderverdeeld in klassen, van asociaal tot kansrijk, met kansrijk werd bedoeld dat ze kans maakten om in een gewone wijk te gaan wonen. De meest asociale bewoners woonden in het midden van de woonbuurt, dichtbij de woonschool, de 'betere' gezinnen woonden aan de buitenranden. Het was de bedoeling, dat de bewoners steeds verder naar de rand van het complex verhuisden. Als het daar goed ging, kon men terugkeren in de maatschappij. In de praktijk werkte het concept van de woonschool nauwelijks, vaak werden bewoners er eerder slechter dan beter van omdat slecht gedrag elkaar leek te versterken. Bovendien kregen bewoners van een als woonschool aangemerkte buurt vaak een stigma opgeplakt, wat hen zeker niet hielp uit hun achterstandssituatie te komen. Mensen uit woonscholen konden door het stigma moeilijk aan werk en andere huisvesting komen.

Zelfbouwen
Nu willen veel mensen juist in Buiksloterham wonen om opnieuw te leren wonen en bouwen in de veranderende wereld. Zelfbouwen is ook kennis delen zie www.bsh5.nl En leren zelf energie te produceren , het afvalwater te scheiden, te bouwen met cradle to cradle methodes, duurzame energie op te wekken uit afval. Samen met de buren een park inrichten en zelf beheren. Waar vroeger de overheid mensen in een woonschool stopten, zo maken burgers nu met deze zelfde overheid nieuwe plannen voor het eigenzinnig en zelfstandig inrichten van hun woon, leef en werkomgeving. Buiksloterham is daarmee de nieuwe vorm van een Woonlab. De Woonschool voor de circulaire stad.

Lokatie


In het toekomstige Papaverpark, nu nog bouwterrein, ingang Klaprozenweg ter hoogte van nr 46. Op het prachtige grasveld tussen de bouwkavels achter Neef Louis en Van Dijk en Ko. Met prachtig uitzicht op de NDSM .

Zelfdoen


Zelfbouw is zelf doen, dus ook het eten. Iedereen neemt zelf iets te eten en drinken mee! En ook de stoelen. Een grote tafel bouwen we vooraf samen, wees welkom vanaf 1400 uur. Schroefboor mee !!

Waarschijnlijk houden we nog om 15:30 uur nog een rondwandeling door Buiksloterham, o.a. naar Asterdorp.

nadere informatie en opgeven bij:
Frank@frankalsema.nl
0031651118979

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht Vrijheidsmaaltijden in stadsdeel Noord.